Repository Efridani Lubis

Berikut Repository Efridani Lubis

A. Pendidikan

A.1. Pembimbingan

A.2. Pengajaran

A.3. Bahan Pengajaran

A.4. Jabatan Pimpinan Perguruan Tinggi 

A.5. Pengembangan Diri

A.6. Ijazah

B. Penelitian

B.1. Buku

B.2. Jurnal

B.3. Penyuntingan Buku

B.4. Hak Cipta

C. Pengabdian Kepada Masyarakat

D. Pelaksanaan Penunjang Tugas Dosen

E. Tambahan